Taxi v Praze

 

Reklama

Taxi na letiště Praha

 

Praha Odkazy

Povinnosti provozovatele taxi

Co musí provozovatel taxislužby splňovat a dodržovat, aby nepřišel o licenci? Jaké doklady musí mít řidiči taxi stále u sebe? Jak musí být vybavené vozidlo taxislužby? Jak má být vozidlo správně označeno?

Vybavení vozidla:

* ověřeným taxametrem schváleného typu (ověření platí 2 roky)
* hasicím přístrojem s náplní nejméně 2 kg, jehož provozuschopnost se prokáže plombou a štítkem (platnost 1 rok)
* ceníkem s úplným přehledem cen za přepravní služby (umístěný před předním pravým sedadlem)

Označení vozidla:

* střešní svítilnou žluté barvy s nápisem TAXI, provedeným v černém písmu na přední zadní straně, která je pevně uchycena ke střeše vozidla (magnetické nebo pneumatické uchycení není povoleno)
* označení obou předních dveří v pořadí shora dolů:
o přerušovaný bílý pás (velikost obdélníků 90×50 cm)
o evidenční číslo vozidla (provedené černě na bílém podkladu, velikost písma min. 90 mm)
o obchodní jméno (provedené černě na bílém podkladu, velikost písma min. 30 mm)
* v horní polovině obou předních dveří musí být umístěn ceník s aktuální nabídkou na území obce

Provozovatel Taxislužby je povinen zajistit, aby ve vozidle byly při provozu tyto doklady:

* záznam o provozu vozidla – v taxislužbě se rozumí denní uzávěrka z taxametru z běžného dne a měsíční uzávěrka
* záznam o době řízení vozidla a bezpečnostních přestávkách – údaje o době řízení a bezpečnostních přestávkách vede řidič ručně v knize s číslovanými listy
* originální nebo úředně ověřenou koncesní listinu
* originální nebo úředně ověřený doklad o přidělení evidenčního čísla
* platný průkaz o způsobilosti řidiče – umístěný před pravým předním sedadlem spolujezdce
* originální nebo úředně ověřený doklad o školení řidičů z povolání (platnost školení 1 rok)
* originální nebo úředně ověřený doklad o pravidelné lékařské prohlídce (do 50 let stáří řidiče každé 2 roky, poté každý rok)
* uživatelskou a evidenční knihu taxametru
* originál nebo ověřenou kopii „Osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce řidiče taxislužby“

Povinnosti dopravce:

* vést cenovou evidenci tři roky zpětně
* vydat doklad o zaplacení z tiskárny taxametru bez vyzvání
* odevzdat průkaz způsobilosti řidiče do 7 kalendářních dnů
o po skončení platnosti průkazu
o při ukončení provozování taxislužby
o při skončení práce řidiče
o nabylo-li právní moci rozhodnutí DÚ o odebrání průkazu
o nabylo-li právní moci rozhodnutí ŽÚ o zrušení nebo pozastavení koncese
o nalezne-li nebo jinak získá zpět průkaz o způsobilosti řidiče taxislužby, jehož ztrátu, zničení, odcizení nebo zneužití písemně oznámil DÚ
* do 7 kalendářních dnů oznámit údaje týkající se vozidla nebo jeho změně, případné změny údajů ohlášení provozování taxislužby příslušnému DÚ.