Taxi v Praze

 

Reklama

Taxi na letiště Praha

 

Praha Odkazy

Taxi Fair Place

Magistrát odebere první označení Taxi Fair Place.

Maximální ceny dané vyhláškou hl. m. Prahy č. 20/2006
Jednorázová sazba: 40 Kč/jízda
Čekání: 6 Kč/minuta
Jízda na území Prahy: 28 Kč/km

Označení taxistanovišť se správcem nápisem Taxi Fair Place má pomoci cestujícím orientovat se v pražské taxislužbě a snadno najít poctivého taxikáře a předcházet tak případnému okradení. V praxi je tomu někdy ale jinak a je smutné, že jakékoliv kroky k zamezení okrádání turistů pražskými taxikáři často nefungují. Magistrát hlavního města Prahy poprvé odebere označení Taxi Fair Place taxistanovišti, které přestalo garantovat cestujícím kvalitní služby včetně regulované ceny. O tuto značku přijde u parkoviště v Holešovicích firma City Taxi, která ho spravuje. Označení Taxi Fair Place má od letošního srpna devětačtyřicet taxistanovišť se správcem, které vybral magistrát ve veřejném losování. Zaručuje nepřekročení ceny 28 korun účtovaných za kilometr. Nástupní cena a taxa za čekání se musí řídit řádem, který je viditelně umístěn u stání taxivozů. Nepoctivé taxikáře oznamujte na adrese taxi@cityofprague.cz

Okradl Vás taxikář?
1/ pečlivě uschovejte stvrzenku z taxametru s dobře čitelnou cenou, sazbou, evidenčním číslem a jménem řidiče
2/ obraťte se se stížností na taxi@cityofprague.cz a správce příslušného stanoviště

Výhody pro zákazníky

Stanoviště TAXI FAIR PLACE ručí za pinění všech zákaznických práv a taxikářských povinností.

Stručný přehled základních zákaznických práv:

- jednotný jízdní sazebník v maximální výši 28 Kč/km

- oznámení přibližné ceny předem

- řidič taxislužby je povinen na přání zákazníka pomoci odnést nebo přinést zavazadla

- řidič je povinen poskytnout požadovanou službu, která je vjeho provozních možnostech