Taxi v Praze

 

Reklama

Taxi na letiště Praha

 

Praha Odkazy

Provozní řád stanoviští Taxi

Jaké povinnosti jsou řidiči taxi nuceni dodržovat, jestliže chtějí používat vyhrazené plochy pro taxislužby a jaké jsou maximální ceny povolené vyhláškou hlavního města Prahy?

1. Řidič je povinen respektovat volnou volbu vozidla zákazníkem, které hodlá užít k přepravě, bez ohledu na to, v jakém pořadí jsou vozidla na taxi-stanovišti seřazena.

2. Taxi-stanoviště může být obsluhováno pouze vozidly, která jsou řádně označena a vybavena podle platných předpisů, včetně ceníku služeb, jejichž technický stav je v souladu s příslušnými právními předpisy a jejichž čistota odpovídá přiměřeně daným povětrnostním podmínkám.

3. Oblečení a chování řidiče taxi musí odpovídat významu výkonu této služby.

4. Taxi-stanoviště může k nabídce služby používat pouze řidič oprávněný k provozu taxislužby s doklady z nichž je patrné splnění povinností dané příslušnými právními předpisy a tímto provozním řádem, které musí mít řidič vozidla taxi ve vozidle.

5. Řidič taxi je povinen zachovávat maximální ohleduplnost vůči osobám se zdravotním handicapem.

6. Na taxi-stanovišti mohou nabízet službu pouze vozidla, která jsou uzavřená, minimálně čtyřmístná s nejméně třemi vstupními dveřmi k místu řidiče a cestujících a s vyhrazeným celistvým prostorem pro zavazadla.

7. Řidič taxi je povinen při nástupu a výstupu zákazníka, má-li zákazník zavazadla, pomáhat při jejich nakládce a vykládce.

8. Řidič taxi je povinen mít ve vozidle taxi k dispozici knižní plán hl. m. Prahy s aktuálním názvem ulic a na požádání jej zapůjčit cestujícím k nahlédnutí.

9. Řidič taxi na taxi-stanovišti se nesmí vzdalovat od vozidla a musí být trvale připraven k poskytování služeb, s výjimkou činností souvisejících s poskytováním služeb taxi - pomoci při odnesení nebo přinesení zavazadel na přání zákazníka.

Upozornění pro zákazníky:

Každé vozidlo taxislužby musí být vybaveno pevně uchycenou střešní svítilnou s nápisem TAXI.

Oficiální taxisazba nepřevyšuje 28 Kč/km. Taxikář na území Prahy není oprávněn žádat po Vás vyšší jízdné! Neriskujte a přesvědčte se o jistotách TAXI FAIR PLACE.

Na obou předních dveřích musí být vozidlo taxislužby označeno evidenčním číslem, jménem firmy, ceníkem se základní sazbou, kilometrovným sazebníkem a částkou za minutu čekání. Tyto ceny se musí shodovat s těmi, na které má řidic nastaven taxametr.

Zákazníkum se doporučuje objednávat taxi prostřednictvím nonstop dispečinku, kde je možné předem se informovat na přibližnou cenu jízdného.

Po skončení jízdy má řidič povinnost vydat řádně a úplně vyplněný doklad o zaplacení jízdného. Tento doklad musí být cestujícímu vydán z tiskárny taxametru.