Taxi v Praze

 

Praha Odkazy

Taxislužba v Praze

AAA Radiotaxi Praha

Maximální ceny taxislužby na území hl. m. Prahy:

jízda na území hl. m. Prahy 28 Kč / 1 km (1.12 EUR)

jednorázový nástupní poplatek 40 Kč (1.6 EUR)

cekání 6 Kč / 1min (0.25 EUR)

Ceny mohou být v průběhu roku zvýšeny. Stav k 15.6.2008.

Tyto maximální ceny platí pro všechna vozidla provozující taxislužbu na území hl. m. Prahy. Cena za čekání zahrnuje jak provozní cekání (při pomalé jízdě v hustém provozu), taky čekání na přání zákazníka. Cena jízdného mimo území hl. m. Prahy není limitována.


Má podobná loga, ale trojnásobné ceny – AAA Taxi

Pražští taxikáři nebojují jen s magistrátem, ale také mezi sebou. Koncem ledna si skupina taxikářů, kteří si účtují skoro sto korun na kilometr, založila firmu AAA Taxi. Nepozorní zákazníci si ji pletou s největší taxislužbou ve městě AAA Radiotaxi, která má až třikrát nižší ceny. Často se nechávají nachytat i cizinci. více informací naleznete zde

Kontrola taxikářů zklamala, téměř polovina není poctivá.

Téměř polovina kontrolovaných taxikářů v Česku porušuje právní předpisy. Mezi nejčastější prohřešky patří to, že zákazníci nejsou správně informováni o cenách, předražování, výjimkou však není ani nesprávné účtování či nepoctivé obchodní praktiky. Česká obchodní inspekce během druhého čtvrtletí roku 2009 zkontrolovala 144 vozidel taxislužby, přičemž předpisy porušilo 59 z nich. „Ve 13 případech byla uložena pokuta příkazem na místě v celkové výši 19 tisíc korun. Ve dvaceti případech bude s kontrolovanou osobou zahájeno správní řízení,“ uvedla inspekce s tím, že jeden řidič dokonce používal úředně neověřený taxametr se špatným účtováním cen.

Nejhůř dopadla Vysočina a jižní Čechy

Z šetření také vyplývá, že zdaleka nejhorší nebyli taxikáři v Praze a ve Středočeském kraji. Zde ze 43 kontrolovaných vozidel neobstálo 16. Nejhůře dopadl Jihočeský kraj a Vysočina, kde ve 12 případech neobstálo deset řidičů. Velice špatně dopadl také Jihomoravský a Zlínský kraj, kde z 20 taxislužeb kontrolou s dobrým výsledkem neprošla rovná polovina řidičů.


Upozornění pro zákazníky:

Každé vozidlo taxislužby musí být vybaveno pevně uchycenou střešní svítilnou s nápisem TAXI.

Doporučujeme Vám využít stanoviště TAXI FAIR PLACE, kde Vám jejich správci garantují poctivou cenu. bezpečnou jízdu, profesionalitu řidičů a vysokou kvalitu nabízených služeb.

Na obou předních dveřích musí být vozidlo taxislužby označeno evidenčním číslem, jménem firmy, ceníkem se základní sazbou, kilometrovným sazebníkem a částkou za minutu čekání. Tyto ceny se musí shodovat s těmi, na které má řidic nastaven taxametr.

Zákazníkum se doporučuje objednávat taxi prostřednictvím nonstop dispečinku, kde je možné předem se informovat na přibližnou cenu jízdného.

Po skončení jízdy má řidič povinnost vydat řádně a úplně vyplněný doklad o zaplacení jízdného. Tento doklad musí být cestujícímu vydán z tiskárny taxametru.

Nepoctiý taxikář ...

Jak se chová nepoctivý taxikář.
Stručný přehled základních zákaznických práv:

1/ nerespektuje maximální cenu jízdného 28 Kč/km

2/ nemá nebo nechce vydat kontakt na svého správce

3/ odmítá vydat stvrzenku z taxametru

4/ nechce sdělit svoje evidenční číslo

Taxi Fair Place

CO JE TAXI FAIR PLACE? To jsou stanoviště se správcem, který ručí za poctivou cenu jízdného, bezúhonnost a profesionalitu řidičů taxi, vysokou úroveň jimi poskytovaných služeb a ochranu pasažérů před nepoctivými taxikáři. Správce přímo zodpovídá za kvalitu všech taxikářských služeb.

Stanoviště TAXI FAIR PLACE vznikla z podnětu Magistrátu hlavního města Prahy. Jejich cílem je prostřednictvím správce zabezpečit dodržování zákonů souvisejících s taxislužbou, včetně maximální ceny jízdného 28 Kč / km.